Безспорно първото място, на което се налага да ползваме английски език, е летището. При пътуване в чуждоезична държава, това е езикът, който трябва да владеем. Поради това сме подготвили няколко снимки и видеа с думи и фрази, които могат да ви бъдат полезни в различни ситуации.

Курсове-по-английски-език-летището-и-пътувания-стр-3
Курсове-по-английски-език-летището-и-пътувания-стр-4
Курсове-по-английски-език-летището-и-пътувания-стр-5
Курсове-по-английски-език-летището-и-пътувания-стр-6
Курсове-по-английски-език-летището-и-пътувания-стр-7
Курсове-по-английски-език-летището-и-пътувания-стр-8
Курсове-по-английски-език-летището-и-пътувания-стр-9
Курсове-по-английски-език-летището-и-пътувания-стр-10
Курсове-по-английски-език-летището-и-пътувания-стр-11
Курсове-по-английски-език-летището-и-пътувания-стр-12
Курсове-по-английски-език-летището-и-пътувания-стр-13
Курсове-по-английски-език-летището-и-пътувания-стр-14
Курсове-по-английски-език-летището-и-пътувания-стр-15