КУРСОВЕ ПО АНГЛИЙСКИ

Езикова школа Нов Лидер е специализирана в организирането на курсове по английски език. Предлага богат спектър от курсове по английски език с цел изграждане и повишаване на езиковата компетенция на своите курсисти, както и запознаването им с общоевропейската езикова рамка. Курсовете по английски се провеждат по съвременни методики за чуждоезиково обучение с доказани качествени и трайни резултати.

Школата предлага на своите клиенти разнообразие от графици, точна програма на протичане на курсовете, ефективно обучение и доказани преподаватели.  Богатият опит на екипа от методисти и преподаватели ни помогна да изберем за студнетите и работещите ни курсисти една от най-добрите учебни системи на издателство Longman – Speak Out, система предвидена за курсисти от 17 до 60+ години.

Английски език за ученици

Освен курсове по английски за възрастни, Езикова школа „Нов Лидер” предлага и обучение за ученици от 12 до 17 години, като за тях сме избрали одобрената от МОН система – Success.  Тези системи са предвидени за курсове по английски с хорариум от 100 учебни часа от по 40 минути, в тях са застъпени всички основни критерии за качествено езиково обучение, а именно – слушане с разбиране, четене, писане, комуникация, граматика и лексика.

За  най-малките ни ученици от 1-4 клас сме подготвили през лятото целодневна занималня от 9.00 до 17.30ч. Заниманията протичат с подготовка на предвидените за лятото учебни занимания, забавления и разходка в парка.

Размерът на групите е съобразен със спецификата на преподавания материал и необходимия брой часове за успешното му усвояване. Всички наши зали са снабдени с LCD екрани, които допринасят за интерактивните учебни часове и приятна атмосфера. Залите са предвидени за групи от 4 до 9 курсисти, за допълнителен комфорт са снабдени с климатици.

Фирмено обучение по английски език

С цел улесняване на нашите корпоративни клиенти предлагаме курсове по английски, които се провеждат по месторабота. За тях сме подготвили богат спектър от специализирани системи, съобразени с професионалните нужди на организацията и нейните служители. Обучението се провежда по утвърдени и специализирани системи – Market Leader, с акценти на бизнес курсове по английски, счетоводство, техника, медицина, банкиране и др. При необходимост се провежда тест за определяне на нивото.

Сертификат по английски език

Курсовете по английски приключват с провеждането на финален тест и издаване на сертификат за завършено ниво. Сертификатът е с персонален номер, дата на приключване, лични данни на курсиста, оценка от положен финален тест, хорариум часове, сигнатура на завършеното ниво приравнено към европейската езикова рамка от А1 до С2.