Разговорен Английски от 25 Октомври

Входящ тест

За тези, които все още се колебаят кое ниво ще бъде най-полезно за тях сме предвидили възможност да направят входящ тест.

Тестът не е задължителен, ако сте изкарали наскоро курс или сте сигурни във вашите езикови умения, можете да се запишете направо за избраното от Вас ниво.

Свали входящия тест по Английски език

След като попълните теста, изпратете го на електронна поща: info@newleader.bg, напишете вашите имена. Тестът ще бъде проверен веднага и ще получите точна и изчерпателна информация, за да можете да направите правилния избор.

Тези, които желаят да направят бърз online test, могат да го направят на:www.englishtag.com. При този вариант нивото ще бъде определено автоматично.

Разговорна практика

Начало 25 Октомври 2019
Всички курсове са по 24 учебни часа. (1 уч. ч .= 40 мин.)

Такси

Цени до 15 октомври 2019 г.  *

Цени от 16 до 20 октомври 2019 г.**

Редовни цени от 21 октомври 2019 г.

170 лева

190 лева

230 лева

* (с включена отстъпка от 60 лева, за ранно записване “Gold”, за всички платили до 10 дни преди стартирането)

** (с включена отстъпка от 40 лева, за ранно записване “Silver”, за всички платили до 5 дни преди стартирането)

В посочените цени влизат и учебни материали

Ако вече сте изкарали няколко курса и имате лексикално граматичен запас, който ви е трудно да приложите в речеви акт, то може да се запишете в предлаганите от нас курсове по разговорна практика. Това са трейнинг модули, които допълват и разширяват основните базови курсове по английски. Целта на разговорната практика е да стимулира и подтикне курсистите към участие в дискусионни теми от общ характер.

Нашата програма

Starter (B1-C1)
Продължителност Дни от седмицата Часове
1 месец

2 месеца

1 месец

вторник и четвъртък

петък

събота и неделя

14.30 – 16.40 ч.

18.20 – 20.30 ч.

16.30 – 18.40 ч.

Scroll to top