ПРИСЪСТВЕН Бизнес Английски от 23 Октомври

Бизнес английски

Входящ тест

За тези, които все още се колебаят кое ниво ще бъде най-полезно за тях сме предвидили възможност да направят входящ тест.

Тестът не е задължителен, ако сте изкарали наскоро курс или сте сигурни във вашите езикови умения, можете да се запишете направо за избраното от Вас ниво.

Свали входящия тест по Английски език

След като попълните теста, изпратете го на електронна поща: info@newleader.bg, напишете вашите имена. Тестът ще бъде проверен веднага и ще получите точна и изчерпателна информация, за да можете да направите правилния избор.

Тези, които желаят да направят бърз online test, могат да го направят на:www.englishtag.com. При този вариант нивото ще бъде определено автоматично.

Бизнес английски

Начало 23 октомври 2020
Всички курсове са по 48 учебни часа. (1 уч. ч .= 40 мин.)

Поради епидемичната обстановка, местата в групите ще бъдат ограничени до 6.

Такси

Вечерни
Цени до 15 октомври 2020 г.  * 260 лева
Цени от 16 до 19 октомври 2020 г.** 280 лева
Редовни цени от 20 октомври 2020 г. 320 лева

* (с включена отстъпка от 60 лева, за ранно записване „Gold“)

** (с включена отстъпка от 40 лева, за ранно записване „Silver“)

Учебни материали – включени в цената.

Курсовете по бизнес английски се провеждат от български преподаватели, завършили английска филология. Разликата между общия и бизнес профил на курсовете по английски е в темите и съответната лексика. Поради това, в курсовете по бизнес английски се очаква да сте запознати със съответната граматика, отговаряща на нивото по Европейската езикова рамка. Курсовете по бизнес английски се явяват като разширение на курсовете по общ английски или иначе казано ние препоръчваме, ако сте завършили курс по общ английски ниво В1 и сте решили да се ориентирате към бизнес курс, то да запишете същото ниво, но вече в неговия бизнес вариант. Така курсовете по бизнес английски се явяват и подходящ вариант за подържане или преговор на даден материал. Благодарение на общата Европейска езикова рамка системите по общ и бизнес английски в своята основна част са стандартизирани със стремеж за уеднаквяване на граматиката и темите, които са представени в ежедневен или бизнес аспект, разпределени балансирано в нивата от А1 до С1. Курсовете, които ви предлагаме са от 48 учебни часа, за всяко ниво за вас са подбрани по шест от най-добрите теми на учебната топ система Market Leader, която е съвместна разработка на екиптите от издателство Longman, Pearson и  Financial Times.

Курсове

Бизнес английски 1
Intermediate (B1)
Продължителност Дни от седмицата Часове
 3 месечен петък 18.20-21.10 ч.
Бизнес английски 2
Upper – Intermediate (B2)
Продължителност Дни от седмицата Часове
 3 месечен петък 18.20-21.10 ч.
Бизнес английски 3
Advanced (C1)
Продължителност Дни от седмицата Часове
 3 месечен петък 18.20-21.10 ч.
Scroll to top