Кратко ръководство при избора на курс по английски

Кратко ръководство при избора на курс по английски

Причината да напишем това „Кратко ръководство при избора на курс по английски“ е все по-често задаваните въпроси свързани със станалите модерни „чудотворни курсове“ или програми, с които в рамките на месец може да усвоите избрания от вас език. Нямаме нищо против да пробвате, но като цяло ефектът не е този, който очаквате или ви се рекламира.

Често това води до отказване от това да търсите подходящите за вас курсове по английски, а това е нещо, което ние имаме за цел да избегнем. И така, като оставим на страна „магическите курсове по английски“, ще направим опит за кратък обзор на това, с което може да се сблъскате на пазара за чуждоезиково обучение. Ако трябва да представим педагогически основните групи бихме започнали така. Първата група е наречена формално образование, в което има програма, ясни цели и методи за постигането й, т.е. има форма или формат (учебник и програма), в нашия случай това ще се яви Общата езикова рамка. Благодарение на тази рамка имаме курсове по английски в нива от А1 до С1.

В нея са заложени четири основни езикови компетенции – четене с разбиране, говорене, писане и слушане с разбиране.

Основната цел в курсовете по английски е комуникацията чрез тези четири компетенции. Втората група е нашумялото през последните години неформално обучение, при което би
трябвало нещата да са оставени да вървят от само себе си. Сами се досещате, че ако оставиш нещо без цел, посока и средства, ще доведе до нещо, което няма как да бъде очаквано. Поради това в тази статия няма да се връщаме повече към неформалното образование. Основните групи курсове по английски могат да бъдат подразделени най-общо на надграждащи и поддържащи. За да бъде един курс надграждащ са нужни поне 100 учебни часа, но на пазара се предлагат всякакви възможности от 50 до 120 учебни часа, а групите са от 4 до 12 участници. Важно е да се търси баланс между брой участници в група и брой учебни часове. При тези от по 50-60 часа, всяко ниво е разделено на две части, което често води до натоварване на бюджета. А при тези около 100 учебни часа процесът на обучение е по-
продължителен, около 2-3 месеца, което може да доведе до чувство на протяжност.

И все пак, ние бихме препоръчали пълната програма пред разпокъсаните варианти. Другите варианти са по-скоро поддържащи и в тях не е задължително да влизат и четирите езикови компонента, нито пък да отговарят на Общатаевропейска езикова рамка. Такива примери са – Игрово-ролевите курсове като Сугистопедията и Дартплей, модулни курсове от по 30-50 учебни часа, подходящи за хора с ниво от В1, носещи разнообразен акцент на различни работни сфери. Различни разговорни курсове, при които водещите са нейтив (с роден език английски или съответния, който е заложен за преподаване) или пък да бъдат водени от преподавател филолог, който познава и вашия език и може да бъде полезен при сравняването на двата
езика.

Всяка една от представените възможности има своите силни и слаби страни, целта на статията е да ви направи кратко представяне на възможностите, с които може да се сблъскате и каквода очаквате. Цените и графиците са различни, но това, за което трябва да се следи е и броят учебни часове. Надяваме се, че бяхме полезни.

Успех в начинанието 🙂

 

Scroll to top