Корпоративно обучение

Този раздел е предназначен за организации, които имат желанието да реализират  курсове по английски, с цел повишаване на езиковите компетенции на своите служители. Практиката и опитът в организирането и провеждането на корпоративно обучение е наложило три основни модела на реализиране. Първият модел е вариант, при който организацията поръчител на обучението е сформирала групи от 4 до 10 курсисти, в които взимат участие служители, които са в идентично ниво. Най-често, тези компании имат желанието курсовете да се провеждат по месторабота в техни офиси и представителства. За постигането на тази цел, те подсигуряват зали за курсовете по английски. При втория модел, организацията предпочита нейните служители да посещават курсове по английски в школата. Това се налага поради разликите на нивата, в които се намират нейните служители и несъстоянието да се сформират групи по месторабота. Тогава организацията изпраща своите служители при нас, където те могат да  изберат най-подходящото за тях ниво и график. Третият модел компилира представените два предходни варианта. В този случай организацията е успяла да сформира групи, но са останали служители, за които няма места или графикът на провеждане не е удобен. Тогава се прилага смесен модел.

Когато става въпрос за езиково обучение на корпоративни клиенти, трябва да вземем двете големи основни целеви групи и посоки на обучение.

Първата са курсове по английски с цел надграждане и развитие, това са т.н. курсове по общ или бизнес английски, стандартно тези курсове са по Европейската езикова рамка и са 100 учебни часа, за едно ниво. Включват в себе си четирите основни умения за работа и развитие на слушането с разбиране, говорене, писане и четене с разбиране. В този вариант курсовете са разпределени в шест нива от Starter (A1) до Advanced (C1).  Препоръчителният брой учебни часове на посещение са от 3 до 5 учебни часа. Това е продиктувано от нуждата от време за преговор, преподаване на нов материал, упражняване на преподаденото. Техническото време за изпълнение на тези компоненти е минимум 3 учебни часа от по 40 мин

Втората цел може да бъде изразена като поддържаща, за която могат да бъдат използвани множество похвати, ето някои от тях.

  • Игрово-ролеви – Дарплей, Сугестопедични;
  • Модулни – курсове, които са специализирани в различни сфери на работа;
  • Разговорни – Интервю плей;
  • Могат да бъдат разработени материали в зависимост от нуждите и сферата на организациата желаеща да обучи своите служители.

Тези курсове са гъвкави и позволяват да се провеждат в различен брой учебни часове от 30 до 50. При тях препоръчваме от 2 до 3 учебни часа на посещение. Както споменахме, при този вариант основната цел са упражненията, комуникацията и тренинг на различните умения.

Към всеки един от представените модели и варианти Вие получавате:

  • Безплатно тестване за определяне на ниво и разпределяне по групи;
  • Безплатно изготвяне на отчет за развитието на служителите;
  • Безплатно издаване на сертификат за завършено ниво.

Цената на провеждане и организиране на корпоративни курсове по английски, се определя от това какви цели са поставени и колко часа са предвидени за постигането им. За целта, моля, изпратете запитване на info@newleader.bg и ние ще оформим кратка и ясна оферта.

Учебни материали