Сертифициране

Сертификат

Тест за получаване на сертификат след положен изпит

За да отговорим на потребностите на съвременното общество, което все по-често се изправя пред необходимостта да представи сертификат за чуждоезикова подготовка и езикови умения , решихме да Ви предоставим възможност, която да отговори на тези потребности с цел да спести Вашето време и средства.

Вземайки предвид динамиката на развитие и процесите на конкуретно-способност в образователната сфера и трудовият пазар, екипът на школата предоставя възможност да се явите, в предварително уговорен ден и час, и да положите тест, който да удостовери вашите езикови умения по английски език. В рамките на 24 часа, тестът ще бъде проверен, а Вие ще получите сертификат от нашата школа за съответното ниво на владеене на езика.

Вариантите които предлагаме са:

  • Сертификат по общ английски от ниво А1 до С2 – 90 лева;
  • Сертификат по бизнес английски от ниво А1 до С2 – 140 лева.

Сертификатите са на английски език и могат да послужат навсякъде, където изискват от Вас да представите документ за владеене на английски език. Тези сертификати не са заместник на TELC, IELTS,FCE, CAE, CPE, TOEFL и други сертификати на международни изпитни бордове.

Scroll to top