Записване

Процедурата по записване е кратка, но за да не се губи Вашето време, Ви предлагаме няколко лесни предложения за действие. Първото нещо, което Ви съветваме да предприемете, е стъпката за определяне на ниво, за Ваше удобство сме поставили унифициран тест, който в нашата школа е безплатен. След като имаме яснота кое ниво би било най-полезно за Вас, можете да преминете към избора на график. Школата работи с ясни и точни графици, които Ви предоставят възможност на обучение в дневни, вечерни и съботно-неделни групи. Щом сме готови с избора на ниво и график, може да преминем към самото записване, което става със съответното заплащане.

Записването става по някой от тези начини:

Предлагаме Ви да заплатите курса в брой, работим всеки ден от понеделник до петък:  от 12.00 ч. до 18.30 ч.

след като ни изпратите на имейл info@newleader.bg копие от платежен документ, графика и нивото, което записвате, имената на курсиста, имейл и телефон за контакт, след като извършим проверка на плащането, ще ви запишем и  изпратим потвърждение.

Банкова информация:
Нов Лидер – Бизнес ЕООД
IBAN: BG02UNCR70001523063382
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

Важна информация, която трябва да знаете преди да се запишете за изучаване на английски език при нас.

При записването Вие трябва да имате ясна представа в кое ниво и график желаете да бъдете записани. След записването имате възможност да промените своето първоначално предпочитание за ниво и график, но само при положение, че в новоизбраната от Вас група и ниво има свободно място, същото важи и ако в процеса на обучение имате затруднение с програмата или графика.

Ние разбираме, че в процеса на курса по английски може да се наложи да отсъствате, поради което сме предвидили, в случаи, при които курсист направи две последователни отсъствия, да получи един безплатен индивидуален учебен час с преподавател, който да съдейства за усвояването на пропуснатия материал. Услугата е еднократна за всеки един курс по английски език и се прилага след предварително заявен в офиса ден и час.

Ако след първото занятие решите, че нашите курсове по английски не отговарят на вашите очаквания, то ние ще ви отпишем и възстановим 100% платената от Вас сума, като посетените часове са за наша сметка.

Ако до взимането на 50% от предвидените часове Ви се наложи да прекратите Вашия курс по английски поради здравословни причини, то Ви се дава възможност да продължите Вашето обучение в някой от следващите ни учебни срокове. Прекъсването става след Ваше сигнализиране в офиса или на водещия групата преподавател. Съставя се протокол за прекъсване на курс по английски, в който служител на школата описва броя оставащи учебни часове и тяхната левова равностойност. Възможностите за продължение са две. Първата е, че може да продължите от заниятието, от което сте ни информирали, че прекъсвате. При този вариант се свързвате с офиса, представяте Вашия случай на прекъсване, ние го проверяваме и Ви предлагаме възможните графици, в които имаме места след започването на групите, да си довършите курса. Във втория вариант може да започнете от начало. В този случай се заплаща единствено сумата за вече изкараните часове, които ще повторите. И двете възможности са еднократни, ако се наложи повторно прекъсване, то си остава за сметка на курсиста. Всяко отсъствие или невъзможност за завършване на курса също остват за сметка на курсиста. Езикова школа Нов Лидер прекратява възможността за прекъсване на курса в ситуация на фосмажор, коятото сама по себе си довежда до прекратяване на учебните занимания.

Графиците на школата и датите на стартиране са фиксирани и не търпят промени. Това е продиктувано от нуждата за приключване в ясни, предварително обявени срокове, които да са преди стартирането на следващи курсове. По този начин Вие имате ясна възможност да планувате кога и в какви графици и срокове да започнете и приключите Вашия курс по английски. Поради следването на ясна и точна програма, школата не носи отговорност за Вашите отсъствия и не възстановява внесени суми след първото занятие, което се явява краен срок за рекламации, при който ние възстановяваме 100 % от внесената сума.

Сертификата е на английски език и носи имената и рождената дата на курсиста, нивото което е завършил със съответната сигнатура по Европейската езикова рамка, броят часове, оценка от положен финален тест, дата на издаване и идентификационен номер за проверка. Личните данни на курсиста се предоставят лично само и единствено с цел издаване на сертификат. Езикова школа Нов Лидер е регистриран АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ с N364564 към КЗЛД.

Школата е специализирана в организирането на курсове по английски, което ни дава възможност да Ви предложим богато разнообразие от графици и нива, а обучението да се извършва в групи от 4 до 9 курсисти.

При настъпване на форсмажорни обстоятелства, като природни бедствия и катаклизми, наводнения, пожари, земетресения, война, биологична, химическа, радиационна, вирусна, грипна и прочие ситуации, застрашаващи живота и здравето на курсистите и персонала, курсовете преминават към онлайн вариант.  При настъпили форсмажорни обстоятелства всички обявени дати на стартиране и завършване не се променят, Езикова школа Нов Лидер не дължи възстановяване на такса или част от нея, както е описано в чл. 306 от търговския закон на РБ. Ако сте записан за курс, който не е стартирал към момента на форсмажор и желаете да се отпишете, то ние ще ви върнем заплатената от вас в пълен размер сума до 5 дни от възстановяването на работното ежедневие в брой или по банков път.

Обща информация

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на езиково обучение, Езикова школа Нов Лидер отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование: Езикова школа Нов Лидер
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 202229989
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, бул. „Дондуков“ 25
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1000 , бул. „Дондуков“ 25
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1000 , бул. „Дондуков“ 25
 6. E-mail: info@newleader.bg
 7. Телефон: 0877 77 90 60
 8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 364584

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: cpdp.bg

Нов Лидер ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) Нов Лидер ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето езиково обучение и издаването на сертификат за завършено ниво на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Нов Лидер ООД с Вас на база устно споразумение;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Нов Лидер;
 • За целите на легитимния интерес на Нов Лидер.

(2) Нов Лидер ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие ни предоставяте, използвайки нашите услуги, Нов Лидер действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Нов Лидер събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

 • индивидуализация на страна по споразумението;
 • регистрация на участник в курсовете;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използваните услуги и др.
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас;
 • предоставяне на сертификат за завършено ниво, който трябва да носи вашите лични данни като – три имена и дата на раждане.

(2) Нов Лидер ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Нов Лидер ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 • за предоставяне на справка за издадени сертификати, както и издаването на дубликат при искане от Ваша страна.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Нов Лидер?

Чл. 3.  (1) Нов Лидер ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон и дата на раждане)
  • Цел, за която се събират данните:
  • 1) Регистрация на курсист;
  • 2) Осъществяване на връзка с курсиста и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини, рекламни съобщения и учебни материали;
  • 3) Издаване на сертификат за завършено ниво.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – Със заплащането на курс се съгласявате с общите условия които са публично достъпни на сайта newleader.bg и се сключва устно споразумение, между Нов Лидер и Вас, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас: ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт.
  • Основания за обработка на данните: със заплащането и записването за курс приемате общите условия и регистрация и предоставянето на услуга, между Нов Лидер и Вас се създава устно споразумение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице: ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
  • Цел, за която се събират данните: издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор или устно споразумение за предоставяне на услуги свързани с чуждоезиковото обучение.
  • Основание за обработка на личните Ви данни: със заплащането и приемането на условията по регистрация, или при сключването на писмен договор, между Нов Лидер и Вас се създава договорно отношение или устно споразумение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(2) Нов Лидер ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;
 • данни от документи за самоличност.

(4) Личните данни са събрани от Нов Лидер от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) Нов Лидер ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от десет години от издаването на Ваш сертификат. След изтичането на този срок, Нов Лидер полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) Нов Лидер ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен.

(3) Нов Лидер ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока от десет години.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Нов Лидер ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Нов Лидер ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат съхранявани в срок от 10 години от Нов Лидер ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да ги оттеглите от съхранение чрез искане в свободен текст.

(2) Нов Лидер ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за преиздаване и легитимиране на Ваш сертификат, то той става невалиден.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Нов Лидер ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Нов Лидер ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Нов Лидер ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Нов Лидер ООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Нов Лидер ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Нов Лидер ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Нов Лидер ООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Нов Лидер ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане, изпратено до Нов Лидер ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред Нов Лидер ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Нов Лидер ООД.

(4) Нов Лидер ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от Нов Лидер ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Нов Лидер ООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Нов Лидер ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Нов Лидер ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Нов Лидер ООД, с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от Нов Лидер ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от Нов Лидер ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Нов Лидер ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Нов Лидер ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако Нов Лидер ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Нов Лидер ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. За извършване на регистрация за курс в или извън областта .БГ и след подадена устна заявка от Ваша страна, Нов Лидер ООД предава необходимата информация към съответния регистратор на курс, който обработва Вашите данни като администратор за целите на регистрацията за курс.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави или лица.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави или лица при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20(1). Когато възлагате на Нов Лидер ООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, Нов Лидер ООД действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, Нов Лидер ООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. Нов Лидер ООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай Нов Лидер ООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Нов Лидер ООД в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на Нов Лидер ООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

 • Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

 • Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Какви мерки за сигурност сме предприели в Нов Лидер ООД по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси.

Сайта на школата е защитен от цялостна система за защита от DDoS атаки. Системата за защита от DDoS засича 95% от познатите типове DDoS атаки и непрекъснато се актуализира спрямо новорегистрираните атаки.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО СИСТЕМАТА Speak Out STARTER (A1)   

Учебната система Speak Out Starter A1 на издателство Pearson Longman е създадена, за да отговори на съвременните нужди на чуждоезиковото обучение. В създадените 10 урока са включени всички необходими компоненти на обучението, които включват четене с разбиране, лексикални теми, граматически елементи, слушане с разбиране и писане с цел въвеждане в ниво А1. Обучението се провежда с практическа насоченост за максимално усвояване на материала. Нивото завършва с разработен от Нов Лидер финален тест. Програмата на Speak Out Starter A1 е напълно съобразена с нивата застъпени в Общата европейска езикова рамка (CEF – Common European Framework) и въвежда обучаващите се в А1.

В нивото се изучават следните структури и теми:

Урок 

Основни теми

Структури на речта

1

Поздрави и запознанство; даване на лична информация

Азбука; числа; лични местоимения; положителни, отрицателни и въпросителни изречения; популярни професии

2

Семейство, членове на семейството, роднински връзки; даване на предложения

Притежателни местоимения; глагол „съм“; прилагателни за чувства

3

Описание на помещения; дрехи и аксесоари; поръчки в заведения

Пространствени местоимения; изразяване на притежание; учтиви въпроси за поръчки

4

Ежедневие, глаголни фрази; събития; прилики в начин на живот

Сегашно просто време; фрази за изразяване на часове

5

Дневни рутини; храна и хранителен режим; хотелски услуги

Сегашно просто време – разширение и въпроси; наречия за честота; задаване на въпроси за допълнителна информация

6

Пътувания и туристически дестинации; транспорт и закупуване на превозни документи

Конструкция there is / there are; думи за количество за единствено и множествено число; проверяване на получена информация

7

Описание на събития и спомени; поставяне на рекорди; даване на мнение

Минало просто време – глагол „съм“, положителни и отрицателни изречения; описателни фрази

8

Описание на преживявания; ваканционни занимания; даване на насоки за ориентация

Минало просто време – разширение и въпроси; предлози за място; пространствени маркери

9

Традиции и подаръци в различни държави; харчене и пестене на пари; пазаруване

Модели на глаголите за предпочитание; местоимения, които заместват допълнението (винителни и дателни местоимения); учтиви запитвания и молби

10

Процес по намиране на нова работа; промени в живота и планове в бъдещето; разговори с непознати по неподготвени теми

Модален глагол can; конструкция за бъдеще време going go;

 

След завършване на това ниво можете:

 • Да представите себе си или друг човек;
 • Да поздравявате и започвате кратък разговор;
 • Да водите прост разговор на позната от Вас тема;
 • Да се регистрирате в хотел или за участие в курс;
 • Да поръчате храна в заведение;
 • Да напишете кратък имейл;
 • Да питате за цената и разберете отговора;
 • Да опишете спомен или преживяване;
 • Да опишете лични чувства;
 • Да си закупите билет за участие или за транспорт;
 • Да задавате въпроси и да отговаряте на такива от приятел;
 • Да разберете прост разказ;
 • Да обобщите накратко събития от новините;
 • Да разкажете за бъдещи планове и намерения
 • Да опишете Ваша почивка или преживяване

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО СИСТЕМАТА Speak Out ELEMENTARY (A1.2)

Учебната система Speak Out Elementary A1.2 на издателство Pearson Longman е създадена, за да удовлетвори съвременните нужди на чуждоезиковото обучение като надгради ниво Starter A1. За това ниво, под внимание е взето активното ежедневие на съвременните хора и нуждата от последователно усвояване на информация чрез преговор и разширение на познати структури. Материалът е разделен в 12 урока с практическа насоченост, в които се съдържат всички необходими компоненти на обучението – четене с разбиране, слушане с разбиране, лексикални и граматически конструкции и писане. Нивото завършва с разработен от Нов Лидер финален тест. Програмата на Speak Out Elementary A1.2 е напълно съобразена с нивата застъпени в Общата европейска езикова рамка (CEF – Common European Framework) и завършва обучението в ниво А1.

В нивото се изучават следните структури и теми:

Урок 

Основни теми

Структури на речта

1

Запознанство; държави и националности; пътуване и приготовление; туристически дестинации

Сегашно просто време – преговор и надграждане; пространствени и притежателни местоимения; въпроси свързани с пазаруване и описание на цени

2

Дейности през свободното време; ежедневни рутини; туристически обиколки

Сегашно просто време – надграждане, въпроси и трето лице единствено число; описание на точен час; въпроси за обща информация

3

Личностни описания и характеристики; приятелство; големи семейства и семейни взаимоотношения; излизания през свободно време

Наречия за честота; думи за добавяне на допълнително значение (modifiers); конструкция have got / has got; фрази за организиране на уговорки

 

4

Дом, стаи и мебели; места за посещения и услуги в града; пазаруване и видове магазини

Конструкция there is / there are; модален глагол can за изразяване на възможности; пространствени предлози; фрази за пазаруване

5

Храна и хранителен режим; статистика на ежедневна консумация; хранене в ресторант

Броими и неброими съществителни и съпътстващи ги думи; фрази за поръчка в заведение и промяна на меню

6

Известни личности и любими неща в детството; описание на живот и събития; дейности за през уикенда

Минало просто време – преговор, разширение и въпроси, правилни и неправилни глаголи; описание на фрази за време – дни, месеци и дати; фрази за започване на разговор с непознати

7

Пътуване и намиране на подходящ партньор за пътуване; екскурзии до екзотични дестинации; достигане на дестинации

Сравнителна и превъзходна форма на прилагателни; даване на насоки и проверка на информация

8

Описание на снимки и дейности; описание на хора и части на тялото; филми и сериали

Сегашно продължително време; Разлика между сегашно просто и сегашно продължително време; даване на предложения и съвети

9

Транспорт; Париж и велосипеди; закъснения и оправдания

Членуване на съществителни; модални глаголи за задължение и позволение; разказване на истории

10

Лотария и планове; оцеляване и начин на живот; разнообразни идеи за свободно време

Going to за бъдещи планове, would like to за желания; Модални глаголи за бъдещи предположения; даване на предложения

11

Здраве и лекуване; здравословни дейности и спорт; описание на проблеми

Модален глагол за съвети; наречия за начин; искане и предлагане на помощ

12

Незабравими спомени и преживявания; Каскади и опити; телефониране

Сегашно перфектно време – въведение –  опит и преживявания, ; Разлика между сегашно перфектно и минало просто време; Фрази за телефонни разговори

 

След завършване на това ниво можете:

 • Да давате информация за себе си – име, телефон, имейл и лична информация;
 • Да опишете ежедневието си;
 • Да опишете семейството и дома си;
 • Да давате указания как да стигнете от точка X до Y и да задавате инструкции;
 • Да разбирате информация за други хора като местоживеене, възраст, заетост;
 • Да опишете книга, филм, пиеса или представление;
 • Да разберете въпросник / формуляр за разрешително за влизане, формуляр за регистрация в хотел / достатъчно добре, за да дадете най-важната информация за себе;
 • Да задавате и отговаряте на прости въпроси и на елементарни твърдения в области от първа необходимост или по твърде познати теми;
 • Да искате от хората нещо и да дадете любезно нещо;

 

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО СИСТЕМАТА Speak Out PRE-INTERMEDIATE (A2)

Учебната система Speak Out Pre-Intermediate A2 на издателство Pearson Longman е следващото ниво в стъпаловидното обучение по английски език. Тази система покрива изцяло ниво Pre-Intermediate A2 като е напълно съобразена с Общата европейска езикова рамка (CEF – Common European Framework). В учебната система са използване всички компоненти на чуждоезикотово обучение – четене с разбиране, слушане с разбиране, лексикални и граматически конструкции общо разделени в 12 урока. Съобразено със съвременните нужди на обучаващите се на чужд език и с динамиката на ежедневието системата предвижда усвояване на необходимите знания чрез преговор и надграждане на вече познати части от езика, както и въвеждане на нови лексикални и граматични конструкции. Нивото завършва с разработен от Нов Лидер финален тест.

В нивото се изучават следните структури и теми:

Урок 

Основни теми

Структури на речта

1

Щастие; дейности за през свободното време; хобита; истинска любов; подходящи теми за разговор с непознати

Образуване на въпроси – преговор и разширение; Минало просто време – преговор и разширение; започване на разговор с непознати

2

Работна среда и придобивки; удоволствие от работата; опасни професии и риск; видове професии и предпочитания в работата

Сегашно продължително време – преговор и разширение; Разлика между Сегашно просто и сегашно продължително време; Наречия за честота и фрази за повторение; изразяване на предпочитание

3

Туристически дестинации в Лондон; изкуство, музика и литература; телефонни разговори

Конструкции и времена за изразяване на бъдещи планове; Въпроси без спомагателни глаголи и инверсия; лексикални форми за официални телефонни разговори

4

Скрити таланти и умения; образование и учебни системи във Великобритания; съвети и начини за изучаване на чудж език

Сегашно перфектно време – предовор и надграждане – опит и преживявания; изразяване на задължение с модални глаголи; изразяване на съвети

5

Видове транспорт и пътуване; подготовнка за продължително пътуване в чужбина и предпочитани дейности; даване и разбиране на насоки за достигане на дестинация

Минало просто и минало продължително време – употреба и разлики; модели на глаголите – to infinitive / gerund form; насоки и описания на места

6

Здраве и здравословен начин на живот; храната сега и в бъдещето; лекарски прегледи

Сегашно перфектно време – разширение за дейности в момента на говорене; модални глаголи за бъдещи предположения; описания на симптоми и следване на препоръки

7

Цялостна промяна на ежедневието и живота; ползите на преструването; университетски живот и живот от общежитие

Конструкция used to за минали навици; конструкции за изразяване на причина и резултат; въпроси за точна информация

8

Пари и инвестиции; увеличение на заплатата и отговорности; пазаруване

Relative clauses – подчинени определителни изречения; фрази за описание на количество и качество; фрази за пазаруване и описание на артикули

9

Природа и опазване на околната среда; пътуване в дивата природа; животни и отличи черти

Образуване на савнителна и превъзходна степен – преговор и разширение; членуване; фрази за правене на предположения

10

Общество и добри градове за живот; престъпление и наказание; проблеми и оплаквания

Употреби на думата like – глагол и предлог; страдателен залог в сегашно и минало време; фрази изразяване на учтиво оплакване и очакване за резултат

11

Комуникационни технологии; компютърни игри и техните ползи; време прекарано в интернет – пропиляно време?

Сегашно перфектно време – разширение – завършили действия; условно наклонение от първи вид; изразяване на мнение по актуални въпроси

12

Филми, актьори и статисти; слава и нейната тежест; молби и предложение за организация на деня

Пряка и непряка реч; условно наклонение от втори вид; Учтиви предложение и молби – видове регистър

 

След завършване на това ниво можете:

 • да говорите за неща, които можете да правите, харесвате и са част от ежедневието Ви;
 • да описвате задачи и отговорности в работната среда;
 • да пиште неофициална комунакация в имейли и по телефона;
 • да говорите за лични постижения, преживявания и мечти;
 • да правите уговорка за среща с приятели и резервации;
 • да питате учтиво и да обменяте ограничена информация за непознати дейност и преживявания;
 • да изразите съгласие или несъгласие с приятел по позната тема;
 • да опишете себе си в миналото с ограничени детайли за преживявания и посетени дестинации
 • да опишете бъдещи планове в личен живот
 • да направите предположение в бъдещето за познати сфери от живота;
 • да опишете външния вид на друг човек, както и кратко описание на характера и заетостта на този човек;
 • да опишете симптоми на болест и да дадете съвет;
 • да отговаряте на прости въпроси при интервю за работа и да опишете основни аспекти на професията си
 • да опишете подробно ежедневието си след предварителна подговотка;
 • да разсъждавате върху звукове, картини, филми и да опишете интереса си към изкуство
 • да опишете скорошно събитие – реално или въображаемо такова

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО СИСТЕМАТА Speak Out INTERMEDIATE (B1)

Учебната система Speak Out Intermediate B1 на издателство Pearson Longman е напълно съобразена с нивата на Общата европейска езикова рамка (CEFCommon European Framework). Тя дава на изучаващите езика необходимите умения за ниво В1. Ясни и постижими цели във всеки от 10-те урока създават среда за практическо усвояване. Материалът е разделен в 10 урока, които съдържат всички компоненти в езиковото обучение – – четене с разбиране, слушане с разбиране, лексикални и граматически конструкции и писане. В края на всеки урок е представено и автентично видео на BBC с цел допълнително въвеждане в англоезичната култура. Преценка за изходящото ниво след курса се прави с разработен от Нов Лидер финален изпит за нивото, който съдържа примери примери от  изучаваните теми и конструкции и съдържа четене, граматически елементи, слушане и писане.  

В нивото се изучават следните структури и теми:

Урок 

Основни теми

Структури на речта

1

Семейство и семейна история; стереотипи за мъже и жени; междуличностни отношения; видове интервюта и съвети при интервю за работа

Видове въпроси – преговор и разширение – въпроси към поглода, допълнениято и обстоятелственото пояснение; преговор и разширения на основни глаголни времена и глаголи за състояние; описание на личностни качества и умения

2

Видове истории и биографични филми; новини и теории на конспирацията; лъжи и разказване на истории

Разлики между сегашно перфектно и минало просто време; разказвателни времена – видове минало време; фрази за описание на сегменти от история; видове предлози

3

Тийнеджърски живот и различия в разбирането с родители; технологията в миналото, в настоящето и в бъдещето; уговорки и неразбирателства

Граматични форми за бъдещи планове; Граматични форми за бъдещи предположение; учтиво справяне с реназбирателства и перефразиране

4

Личноснтни качества и как да станем милионери; работа мечта и писане на covering letter; реалити предавания и достигане на съгласие;

Видове задължение и модални глаголи; конструкция за минали навици used to – преговор и разширени; учтиво изразяване на сълно съгласие и несъгласие

5

Развитие на машините и техниката за последния век; експертно мнение и къде да го открием; технологични проблеми и решения

Образуване на сравнителна и превъзходна форма – преговор и разширение; фрази за малка и голяма разлика; опашати въпроси; учтиви молби и индиректни въпроси

6

Емоции и справяне с негативни емоции; базово поведение при различни стимули и хипотетични ситуации; значими събития в живота

Видове условни наклонения – от нулев вид, от първи вид и от втори вид; описание на хипотетично значение; фрази за поднасяне на добри и лоши новини;

7

Тайната на успеха и упоритостта; забележителни умения и саванти; квалификация и умения

Сегашно перфекнто продължително време; конструкции и за умения и способности в настоящето и миналото; изразяване на ясно мнение и препратки към предишни твърдения

8

Отношения между съседи; видове общности – онлайн общности; как да бъдем добри гости и домакини

Членуване; фрази за описание на бройка съществителни; видове relative clauses – подчинени определителни изречения и техните различия; изразяване и приемане на извинения

9

История и значими моменти в исторически план; алтернативно минало; периоди и епохи от 20 век; исторически личности и техния принос днес

Условно наклонение от трети вид; деятелен и страдателен залог – преговор с разширение; изразяване на несигурност и липса на съгласие

10

Околна среда и как да я опазим; светона кухня; държание на летището и гарата

Пряка и непряка реч – преговор и разшиерени, задаване на въпроси; модели на глаголите и разказвателни глаголи; даване на съвети и предупреждения

 

След завършване на това ниво можете:

 • да опишете семейната си история;
 • да се представите в писмена форма във висок или нисък регистър;
 • да говорите за общи прилики и разлики между познати хора;
 • да описвате връзки и взаимоотношения;
 • да разбирате описания на хора, места и дейности;
 • да разказвате сюжет на филми, книги и пиеси;
 • да разбирате детайли при описание на новини и събития;
 • да разказвате история от първо лице или от трето лице;
 • да споделяте бъдещи планове и предположения в различни теми;
 • да водите спокойно телефонни разговори и да се справяте с неразбирателства;
 • да описвате личностни качества, характеристики и задължения;
 • да пишете структурирано мотивационно писмо (covering letter);
 • да изразявате и достигате до съгласия при работа в екип;
 • да говорите за технологично развитие и функции;
 • свободно да правите сравнения и описания на различни предмети, дестинации и дейности;
 • да описвате предимствата и недостатъците на различни дейности;
 • да говорите за чувства и емоции;
 • да давате и искате съвети от приятели и членове на семейството;
 • да говорите за умения; квалификация и способности;
 • да описвате познати общества и общности;
 • да говорите за историчски събития, последствия и личности;
 • да разбирате и обсъждате дейности в непълно познати за Вас сфери;

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО СИСТЕМАТА Speak Out

UPPERINTERMEDIATE (B2)

Учебната система Speak Out Upper-Intermediate B2 на издателство Pearson Longman е напълно съобразена с нивата на Общата европейска езикова рамка (CEFCommon European Framework). Тя дава на изучаващите езика необходимите умения за ниво В2. Ясни и постижими цели във всеки от 10-те урока създават среда за практическо усвояване. Системата покрива цялото ниво Upper-Intermediate B2 чрез разнородни конкретни и абстрактни теми базирани на динамичния начин на живот на обучаващите се. Нивото завършва с разработен от Нов Лидер финален тест, който съдържа четене, граматически елементи, слушане и писане.

В нивото се изучават следните структури и теми:

Урок 

Основни теми

Структури на речта

1

Дом, съквартиранти и личностни характеристики; чувства и преживявания, дейности, в които участваме за първи път; реклами и учтиви запитвания

Видове въпроси – преговор и разширение – словоред и индиректни въпроси; Минало просто и сегашно перфектно – преговор и разширение; задаване и отговаряне за учтиви въпроси, записване за участие и промяна на резервация

2

Благотворителност и социални проблеми; наблюдение на обществени места; оплаквания; изразяване на мнение и несъгласие по чувствителни теми

Сегашно перфектно просто и сегашно перфектно продъжлително време; деятелен и страдателен залог – разширение; изразяване на детайлна гледна точка и поддържащи заключения

3

Свободно време и компютърни игри – пристрастяване; малко-известни повични дейности и дестинации; телевизионни предавания и игри

Конструкция used to – преговор и разширение – минали и настоящи навици; времена и конструкции за бъдещето – факти, планове и предположение; описания на процедури и функции; огледални въпроси

4

Мотивационни истории и поговорки; литературни легендни – Хемингуей; видове читатели и различни писмения издания

Разказни времена – преговор и раширение – минало перфектно продължително време; конструкции I wish и if only за хипотетично значение; изразяване на предпочитания за какво харесване и нерахесваме

5

Добри и лоши идеи в ежеднениято – коли, храна, енергия; реклама и рекламни цели и похвати; средства за създаване на нови идеи – брейнсторминг

Членуване – преговор и разширение; Условни наклонения за настоящето; хипотетично предлагане на идеи

6

Различни възрасти и очаквания към тях; „бъдещето аз“ – лични очаквания за провеми в характера; песимизъм и оптимизъм; правилната възраст за…

Модални глаголи и фрази – обзор, преговор и разширение; бъдеще продължително и бъдеще перфектно време; фрази за убеждение и уточнение

7

Видове програми по телевизията и фразеологични глаголи; фалшими новини – как да ги различим; вестници и жълта преса

Фрази за описание на бройка съществителни – броими и неброими; пряка и непряка реч – положителни отрицателни и съпросителни изречения, разказни глаголи; поставяне на смислово ударение (emphasis)

8

Вземане на трудни решения; прецизни описания на чувства и вътрешен часовник; справяне със сконфузни ситуации и маниер на поведение

Условно наклонение от трети вид и смесени видове за хипотетично минало и настояще; модели на глаголите – преговор и разшиерение; фрази за сконфузни ситуации и маниер на поведение

9

Свидетели, очевидни и спомени; измами и номера; докладване на инцидент и разговор със службите за спешна помощ

Модели на глаголите – специфични примери и изключения от правилата; модални глаголи в миналото за дедукция и предположение; фрази за описание на инцидент;

10

Филми и култура; поп-култура – фотография, музика, комедианти и художници; как да разведем някого из познат град

Видове relative clauses и participle clauses – подчинени определителни изречения и техните различия – преговор и разширение; описание на пространствени измерения и пресмятане

 

След завършване на това ниво можете:

 • да опишете детайлно ежедневните си навици и дейности;
 • да дадете предпочитания за характер на човек, с койгото общувате ежедневно;
 • да разбирате сравнително дълги пресентационни материали на непознати теми;
 • да участвате и водите дискусионни панели на предварително подготвени теми;
 • да коментирате и предлагате действия свързани с различни социални и икономически проблеми ;
 • да четете, разбирате и пишете доклади на социално значими теми като изразявате ясна позиция и разбирате изразена такава;
 • да комуникирате с носители на езика по непринуден начин с минимални затруднения;
 • да водите официална комуникация с правителствени и неправителствени организации;
 • да опишете системно и детайло оплакване и стъпки за разрешаване на проблема;
 • да четете и разбирате повечето от книги, които не са адаптирани за ниво;
 • да гледате и разбирате съвременни телевизионни предавания на познати теми без субтитри;
 • да подготвите туристическа обиколка на непознат град без екскурзовод;

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО СИСТЕМАТА Speak Out

ADVANCED (C1)

Учебната система на Speak Out ADVANCED C1 е напълно съобразена с нивата на Общата европейска езикова рамка (CEF – Common European Framework). Тя дава на изучаващите езика необходимите умения за ниво C1. Ясни и постижими цели във всеки от 10-те урока създават среда за практическо усвояване и усъвършенстване на познати и нови лексикални и граматически конструкции. Системата е съобразена с активния начин на живот в съвремието ни и дава възможност за практика и затвърждаване на езика чрез съвременни и актуални социални теми. Нивото завършва с разработен от Нов Лидер финален тест, който съдържа четене, граматически елементи, слушане и писане.


В нивото се изучават следните структури и теми:

Урок 

Основни теми

Структури на речта

1

Имена и значение на името в социалната среда; очаквания свързани с познати имена; личностно самоопределяне и тестове за описание на характер; абстракно описание и картини

Продължителен аспект на глагола – обобщение и специфични употреби; фрази за описание на навици и повторение

2

Мнения, съвети и успех; сблъскване с различни гледни точки и бобра със стереотипи; доверие в социални професии

Условно накление и изразяване на съжаление и хипотетични събития; модели на глаголите – преговор и разширение – перфектен инфинитив и страдателен инфинитив; фрази за изразяване на мнение чрез идиоматични изречения

3

Градкси пейзажи; детайлно описание със сетивни лексикални конструкции; описание на работно и обществено пространство; градски живот, удобства и архитектура

Именната фраза и нейните компоненти; видове relative clauses – подчинени определителни изречения – преговор и разширение; фрази за подготовка на проект или предложение

4

Престъпления, наказания и убеждения; социална справедливост и модели за подражание; трудни решения; социална отговорност

Встъпителни фрази с it; перфектен аспект на глагола – обобщение и специфични употреби; изразяване на хипотетични ситуации

5

Тайни; градкси митове и легенди; журналистически подходи и секретна информация

Модални глаголи и фрази – преговор и обощение; деятелен и страдателен залог, causative; фрази за изразяване на глдна точка и убеждения

6

Футурология и света на бъдещето; глобален език и езикът като социална структура; видове английски; мода – класическа и нова

Глаголни времена и конструкции за изразяване на бъдещо значение – обощение; concession clauses – подчинени изречения за отстъпки и контраст; фрази за описание на причина и резултат – обощение

7

Голямото бягство и морална отговорност; повичка в природата – дейности и проблеми; родителски отговорнсти и децата в наше време

Cleft sentences – изречения за изваждане на основна информация; participle clauses – подчинени изречения, започващи с причастия – обощение и преговор; идиоми за изразяване на мнение

8

Социално приети движения и култира в настоящето и бъдещето; история в кутия; спомени и детайли описания; управление на времето

Конструкции за изразяване на минало в бъдещето; ellipsis and substitution – заместване и попрускане на части на изречението; конструкции за дескриптивно писане; дискусионни идеи и споделяне на информация и намерение

9

Модерно и класическо изкуство – четвъртата колона; нестандартни идеи и тяхното разпространение; изразяване на силни емоции и възгледи

Глаголни времена и конструкции за нереални ситуации; фрази свързани с обстоятелственото местоимение – видове местоимения; оплакване и хвалебствия

10

Пътуването на живота; как да оцелеем в трудни условия; слава и нейната цена; водене на преговори

Инверсия в съобщителни изречения; конструкции за сравнение и описание; учтиви фрази за преговори и отстъпки

 

След завършване на това ниво можете:

 • да говорите свободно за история на семейството си, очаквание и интереси;
 • да дадете детайло описание на личности качества и примери, за това къде са полезни;
 • да дискутирате скрито значение и идеи в познати литературни творби;
 • да изразявате и поддържате мнение в монологичен и диалогичен речеви акт;
 • да четете и разбирате сложни литературни и технически текствове
 • да разпознавате литературни стилове и нюанси;
 • да разбирате и изразявате свободно мнение по ежедневни и философски теми без видимо затруднение;
 • да давате детайло и стилистично описание на места, спомени и преживявание;
 • да разбирате телевизионни предавания и филми на различни теми без особенно затруднение;
 • да съставате добре структурирани писмени текстове с различни литературни похвати и цели;
 • да изразявате ясно бидещи цели, предположения и наблюдения относно социални движение и проблеми;
 • да боравите свободно с хипотетично значение и примери;
 • да дискутирате спектур от теми като филисофия, изкуство, литература, мода, социални движение без предварителна подготовка;