Записване

Процедурата по записване е кратка, но за да не се губи Вашето време, Ви предлагаме няколко лесни предложения за действие. Първото нещо, което Ви съветваме да предприемете, е стъпката за определяне на ниво, за Ваше удобство сме поставили унифициран тест, който в нашата школа е безплатен. След като имаме яснота кое ниво би било най-полезно за Вас, можете да преминете към избора на график. Школата работи с ясни и точни графици, които Ви предоставят възможност на обучение в дневни, вечерни и съботно-неделни групи. Щом сме готови с избора на ниво и график, може да преминем към самото записване, което става със съответното заплащане.

Записването става по някой от тези начини:

Предлагаме Ви да заплатите курса в брой, работим всеки ден от понеделник до петък:  от 12.00 ч. до 18.30 ч.  и събота от 11.00 ч. до 14.00 ч.

след като ни изпратите на имейл info@newleader.bg копие от платежен документ, графика и нивото, което записвате, имената на курсиста, имейл и телефон за контакт, след като извършим проверка на плащането, ще ви запишем и  изпратим потвърждение.

Банкова информация:
Нов Лидер ООД
IBAN: BG91UNCR70001520718745
BIC: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк

Важна информация, която трябва да знаете преди да се запишете за изучаване на английски език при нас.

При записването Вие трябва да имате ясна представа в кое ниво и график желаете да бъдете записани. След записването имате възможност да промените своето първоначално предпочитание за ниво и график, но само при положение, че в новоизбраната от Вас група и ниво има свободно място, същото важи и ако в процеса на обучение имате затруднение с програмата или графика.

Ние разбираме, че в процеса на курса по английски може да се наложи да отсъствате, поради което сме предвидили, в случаи, при които курсист направи две последователни отсъствия, да получи един безплатен индивидуален учебен час с преподавател, който да съдейства за усвояването на пропуснатия материал. Услугата е еднократна за всеки един курс по английски език и се прилага след предварително заявен в офиса ден и час.

Ако след първото занятие решите, че нашите курсове по английски не отговарят на вашите очаквания, то ние ще ви отпишем и възстановим 100% платената от Вас сума, като посетените часове са за наша сметка.

Ако до взимането на 50% от предвидените часове Ви се наложи да прекратите Вашия курс по английски поради здравословни причини, то Ви се дава възможност да продължите Вашето обучение в някой от следващите ни учебни срокове. Прекъсването става след Ваше сигнализиране в офиса или на водещия групата преподавател. Съставя се протокол за прекъсване на курс по английски, в който служител на школата описва броя оставащи учебни часове и тяхната левова равностойност. Възможностите за продължение са две. Първата е, че може да продължите от заниятието, от което сте ни информирали, че прекъсвате. При този вариант се свързвате с офиса, представяте Вашия случай на прекъсване, ние го проверяваме и Ви предлагаме възможните графици, в които имаме места след започването на групите, да си довършите курса. Във втория вариант може да започнете от начало. В този случай се заплаща единствено сумата за вече изкараните часове, които ще повторите. И двете възможности са еднократни, ако се наложи повторно прекъсване, то си остава за сметка на курсиста. Езикова школа Нов Лидер прекратява възможността за прекъсване на курса в ситуация на фосмажор, коятото сама по себе си довежда до прекратяване на учебните занимания.

Графиците на школата и датите на стартиране са фиксирани и не търпят промени. Това е продиктувано от нуждата за приключване в ясни, предварително обявени срокове, които да са преди стартирането на следващи курсове. По този начин Вие имате ясна възможност да планувате кога и в какви графици и срокове да започнете и приключите Вашия курс по английски. Поради следването на ясна и точна програма, школата не носи отговорност за Вашите отсъствия и не възстановява внесени суми след първото занятие, което се явява краен срок за рекламации, при който ние възстановяваме 100 % от внесената сума.

Сертификата е на английски език и носи имената и рождената дата на курсиста, нивото което е завършил със съответната сигнатура по Европейската езикова рамка, броят часове, оценка от положен финален тест, дата на издаване и идентификационен номер за проверка. Личните данни на курсиста се предоставят лично само и единствено с цел издаване на сертификат. Езикова школа Нов Лидер е регистриран АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ с N364564 към КЗЛД.

Школата е специализирана в организирането на курсове по английски, което ни дава възможност да Ви предложим богато разнообразие от графици и нива, а обучението да се извършва в групи от 4 до 9 курсисти.

При настъпване на форсмажорни обстоятелства, като природни бедствия и катаклизми, наводнения, пожари, земетресения, война, биологична, химическа, радиационна, вирусна, грипна и прочие ситуации, застрашаващи живота и здравето на курсистите и персонала, курсовете преминават към онлайн вариант.  При настъпили форсмажорни обстоятелства всички обявени дати на стартиране и завършване не се променят, Езикова школа Нов Лидер не дължи възстановяване на такса или част от нея, както е описано в чл. 306 от търговския закон на РБ. Ако сте записан за курс, който не е стартирал към момента на форсмажор и желаете да се отпишете, то ние ще ви върнем заплатената от вас в пълен размер сума до 5 дни от възстановяването на работното ежедневие в брой или по банков път.

Обща информация

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на езиково обучение, Езикова школа Нов Лидер отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование: Езикова школа Нов Лидер
 2. ЕИК/БУЛСТАТ: 202229989
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, бул. „Дондуков“ 25
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1000 , бул. „Дондуков“ 25
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1000 , бул. „Дондуков“ 25
 6. E-mail: info@newleader.bg
 7. Телефон: 0877 77 90 60
 8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 364584

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: cpdp.bg

Нов Лидер ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) Нов Лидер ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето езиково обучение и издаването на сертификат за завършено ниво на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Нов Лидер ООД с Вас на база устно споразумение;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Нов Лидер;
 • За целите на легитимния интерес на Нов Лидер.

(2) Нов Лидер ООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие ни предоставяте, използвайки нашите услуги, Нов Лидер действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Нов Лидер събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

 • индивидуализация на страна по споразумението;
 • регистрация на участник в курсовете;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използваните услуги и др.
 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас;
 • предоставяне на сертификат за завършено ниво, който трябва да носи вашите лични данни като – три имена и дата на раждане.

(2) Нов Лидер ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Нов Лидер ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 • за предоставяне на справка за издадени сертификати, както и издаването на дубликат при искане от Ваша страна.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Нов Лидер?

Чл. 3.  (1) Нов Лидер ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон и дата на раждане)
  • Цел, за която се събират данните:
  • 1) Регистрация на курсист;
  • 2) Осъществяване на връзка с курсиста и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини, рекламни съобщения и учебни материали;
  • 3) Издаване на сертификат за завършено ниво.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – Със заплащането на курс се съгласявате с общите условия които са публично достъпни на сайта newleader.bg и се сключва устно споразумение, между Нов Лидер и Вас, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас: ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт.
  • Основания за обработка на данните: със заплащането и записването за курс приемате общите условия и регистрация и предоставянето на услуга, между Нов Лидер и Вас се създава устно споразумение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице: ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
  • Цел, за която се събират данните: издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор или устно споразумение за предоставяне на услуги свързани с чуждоезиковото обучение.
  • Основание за обработка на личните Ви данни: със заплащането и приемането на условията по регистрация, или при сключването на писмен договор, между Нов Лидер и Вас се създава договорно отношение или устно споразумение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(2) Нов Лидер ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;
 • данни от документи за самоличност.

(4) Личните данни са събрани от Нов Лидер от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) Нов Лидер ООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от десет години от издаването на Ваш сертификат. След изтичането на този срок, Нов Лидер полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) Нов Лидер ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен.

(3) Нов Лидер ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока от десет години.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Нов Лидер ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Нов Лидер ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат съхранявани в срок от 10 години от Нов Лидер ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да ги оттеглите от съхранение чрез искане в свободен текст.

(2) Нов Лидер ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за преиздаване и легитимиране на Ваш сертификат, то той става невалиден.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Нов Лидер ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Нов Лидер ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Нов Лидер ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Нов Лидер ООД.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Нов Лидер ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Нов Лидер ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Нов Лидер ООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Нов Лидер ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане, изпратено до Нов Лидер ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред Нов Лидер ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Нов Лидер ООД.

(4) Нов Лидер ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от Нов Лидер ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Нов Лидер ООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Нов Лидер ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Нов Лидер ООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Нов Лидер ООД, с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от Нов Лидер ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от Нов Лидер ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Нов Лидер ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Нов Лидер ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако Нов Лидер ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Нов Лидер ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 15. За извършване на регистрация за курс в или извън областта .БГ и след подадена устна заявка от Ваша страна, Нов Лидер ООД предава необходимата информация към съответния регистратор на курс, който обработва Вашите данни като администратор за целите на регистрацията за курс.

Чл. 16. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави или лица.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави или лица при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 20(1). Когато възлагате на Нов Лидер ООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, Нов Лидер ООД действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, Нов Лидер ООД действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. Нов Лидер ООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай Нов Лидер ООД няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Нов Лидер ООД в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на Нов Лидер ООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

 • Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

 • Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Какви мерки за сигурност сме предприели в Нов Лидер ООД по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси.

Сайта на школата е защитен от цялостна система за защита от DDoS атаки. Системата за защита от DDoS засича 95% от познатите типове DDoS атаки и непрекъснато се актуализира спрямо новорегистрираните атаки.