Школата

Учебни Зали

Coffee room
Class room
Class room
Class room

Езикова школа  Нов Лидер

е българска школа специализирана в организирането на курсове по английски език. „Нов Лидер” предлага богат спектър от курсове по английски език с цел изграждане и повишаване на езиковата компетенция на своите курсисти, както и запознаването им с общоевропейската езикова рамка. Курсовете по английски се провеждат по съвременни методики за чуждоезиково обучение с доказани качествени и трайни резултати.

Школата предлага на своите клиенти разнообразие от графици, точна програма на протичане на курсовете, ефективно обучение и доказани преподаватели.  Богатият опит на екипа от методисти и преподаватели ни помогна да изберем за студнетите и работещите ни курсисти една от най-добрите учебни системи на издателство Longman – Speak Out, система предвидена за курсисти от 17 до 60+ години.

Освен курсове по английски за възрастни, Езикова школа „Нов Лидер” предлага и обучение за ученици от 12 до 17 години, като за тях сме избрали одобрената от МОН система – Success.  Тези системи са предвидени за курсове по английски с хорариум от 100 учебни часа от по 40 минути, в тях са застъпени всички основни критерии за качествено езиково обучение, а именно – слушане с разбиране, четене, писане, комуникация, граматика и лексика.

За  най-малките ни ученици от 1-4 клас сме подготвили през лятото целодневна занималня от 9.00 до 17.30ч. Заниманията протичат с подготовка на предвидените за лятото учебни занимания, забавления и разходка в парка.

Размерът на групите е съобразен със спецификата на преподавания материал и необходимия брой часове за успешното му усвояване. Всички наши зали са снабдени с LCD екрани, които допринасят за интерактивните учебни часове и приятна атмосфера. Залите са предвидени за групи от 4 до 9 курсисти, за допълнителен комфорт са снабдени с климатици.

С цел улесняване на нашите корпоративни клиенти предлагаме курсове по английски, които се провеждат по месторабота. За тях сме подготвили богат спектър от специализирани системи, съобразени с професионалните нужди на организацията и нейните служители. Обучението се провежда по утвърдени и специализирани системи – Market Leader, с акценти на бизнес английски, счетоводство, техника, медицина, банкиране и др. При необходимост се провежда тест за определяне на нивото.

Курсовете по английски приключват с провеждането на финален тест и издаване на сертификат за завършено ниво. Сертификатът е с персонален номер, дата на приключване, лични данни на курсиста, оценка от положен финален тест, хорариум часове, сигнатура на завършеното ниво приравнено към европейската езикова рамка от А1 до С2.

Сертификат

Scroll to top